Ontmoetingscentrum voor iedereen

Multifunctioneel Centrum De Auw Sjoeël  wordt een ontmoetingsplek, die de leefbaarheid en het verenigingsleven op een laagdrempelige manier kan ondersteunen. Een plek waar alle inwoners (jong en oud) graag samenkomen en met elkaar aan de slag gaan.

Dankzij het centrum kunnen allerlei activiteiten bevorderd en uitgevoerd worden, die de gezelligheid, het saamhorigheidsgevoel, de cultuur en de onderlinge band versterken en verlevendigen. Ook het thema ‘zorgaanbod vanuit de kernen voor jong en oud’ wordt gefaciliteerd. Dit betekent onder meer, dat ook dienst- en zorgverleninginstanties onderdak krijgen in De Auw Sjoeël.

 

Het motto van MFC De Auw Sjoeël is: ”Het op peil houden en versterken van de leefbaarheid en het gemeenschapsgevoel voor jong en oud in de Ubachsberg!”

 

De Auw Sjoeël mag overigens niet concurreren met de locale horecagelegenheden en een vergunning conform de drank- en horecawet is vereist. Het is niet toegestaan activiteiten van persoonlijke aard te organiseren. Verenigingen (zowel structurele gebruikers als anderen) kunnen wel (beperkt) activiteiten organiseren. Uitgangspunt hierbij is, dat structurele gebruikers voorrang krijgen. Tevens kan de toekomstige beheerstichting activiteiten organiseren (bijv. een rommelmarkt, een open dag). Die moet dan gericht zijn op de promotie en/of het vergaren van financiële middelen voor de aanschaf c.q. vervanging van inrichting en inventaris.

 

In de Auw Sjoeël zijn de volgende ruimtes opgenomen:

A: Café (59 m2)

B: Grote zaal (172 m2)

C: Podium (81 m2)

D: Kleine zaal (77 m2), op te splitsen in 2 kleinere ruimtes

E: Vergaderruimte (14 m2)

F: Spreekkamer (8 m2)

G: Ontmoetingsruimte (91 m2), deels verkeersruimte (ingang grote zaal en doorgang)

©2017 MFC De Auw Sjoeël All rights reserved. Made with    by Crossmedia BV